poniedziałek, 12 września 2011

Sesja teologiczna JECI-MIEC na Litwie


Między 8 a 14 marca 35 chrześcijan (katolicy i prawosławni) z 11 krajów Europy, z ruchów katolickich zrzeszonych w Europejskiej Koordynacji JECI-MIEC, zebrali się w Birsztanach pod Kownem, aby dyskutować o edukacji integralnej i wierze chrześcijańskiej – oficjalnie. A nieoficjalnie – także o współczesnych problemach chrześcijaństwa i narodów europejskich.

Wśród zaproszonych ekspertów był dr Benas Ulevičius, teolog katolicki z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który mówił o relacji nauczania Magisterium Kościoła do Biblii. Zwrócił uwagę na pierwszeństwo Magisterium, gdyż to właśnie biskupi zdecydowali, z których ksiąg powinno składać się Pismo Święte. Był to wstęp do poznania katolickiej nauki o edukacji rozumianej jako całościowe kształtowanie osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Kształcenie takie powinno wychowywać do życia w społeczeństwie opartym na bezwarunkowej miłości bliźniego. Podejście to zostało przeciwstawione współczesnemu trendowi edukowania do bycia użytecznym w świecie rządzonym prawami popytu i podaży. Uczestnicy zastanawiali się, jak zasady te wcielać w życie w swoich organizacjach.

Spotkanie było okazją do poznania nowych ludzi, ich kultur (zgodnie z kikowską tradycją, podczas wieczoru międzykulturowego pokazany został polonez), narodów, wymiany informacji o Europie widzianej z różnych perspektyw. W wielu rozmowach słychać było niepokój, nadzieję, bo zachodzące na naszym kontynencie zmiany były dla wszystkich oczywiste. Sceneria topniejących śniegów Suwalszczyzny i topniejących lodów Niemna była doskonałym tłem wydarzeń. Był to także czas łamania stereotypów. Także tych dotyczących gospodarzy – Litwinów. Nie było to specjalnie trudne – wystarczyło dać się polubić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz