czwartek, 17 listopada 2011

Człowiek odpowiada Bogu - relacja ze spotkania


Trzecie spotkanie Świętomarcińskie odbyło się wyjątkowo w czwartek, 10 listopada.
  Omówiliśmy rozdział 3. pierwszego działu KKK, który określa w jaki sposób człowiek powinien odpowiadać Bogu, na Jego wezwanie.

Ta odpowiedź to wiara. "Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga"(150). Dalsze punkty podkreślają, że jest ona darem Boga (153), jednocześnie będąc "aktem autentycznie ludzkim"(154).

Wiara, okazania zaufania Bogu nie narusza godności ludzkiej, czy wolności. Zwróciliśmy uwagę na to, że Bóg nieskończenie dobry, pełen wszelkich cnót. Tym samym z definicji jest On wiarygodny (godny wiary).
Zawierzenie w treści objawienia bożego, wierzenie Bogu wynika bezpośrednio z wiary w Boga.
Takiego tautologicznego dowodzenia można doszukać się kilku miejscach tego rozdziału.

Pkt 159 mówi wprost, że nie może być sprzeczności między wiarą, a nauką: "Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" (Sobór Watykański I: DS 3017).

Wiara stara się poznać Boga, i rozumieć Jego wolę jak mówi św. Augustyn "wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć" (158). Twórcy Katechizmu mówią, że prawdy objawione nie muszą okazać się jasne i zrozumiałe dla naszego rozumu naturalnego. Rozum jednak może poznać pewne znaki Objawienia (cuda, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła).

Katechizm zwraca uwagę, że każdy człowiek osobiście wierzy, lecz jego wiara realizuje się we wspólnocie.
"Nikt nie może wierzyć sam"(166). Wspólnota ta jest współzależna "Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych."(166)
Na końcu rozdziału akcentowana jest jedność: "Kościół, chociaż rozproszony po całym świecie [...] przepowiada wiarę, uczy jej i przekazuje głosem jednomyślnym, jakby miał jedne usta"(Św. Ireneusz, Adversus haereses, I, 10, 1-2)

Grzegorz Koźniewski

Robur:
Następne spotkanie świętomarcińskie będzie w piątek 25 października - szczegóły w kalendarzu (po prawej) i na FB.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz