niedziela, 4 grudnia 2011

WALBUN i piąty Piątek Świetomarciński

W najbliższym tygodniu w naszej Sekcji odbędą się dwa ważne wydarzenia. Zaczynamy od przypomnienia najważniejszego:

W czwartek 8 grudnia o godzinie 19:00 w siedzibie Klubu (Freta 20/24 A, Nowe Miasto) odbędzie się walne zebranie Drum Buna, czyli Walbun.
Przybywajcie licznie! Mamy wiele do opowiedzenia o naszych nadziejach, obawach, propozycjach. W szczególności chcielibyśmy przedstawić Wam wyniki naszej pracy i zaproponować nowe rozwiązania np. w strukturze Sekcji.

Plan przedstawia się następująco:

  • Sprawozdanie z działalności Drum Buna za rok 2010/2011
  • Plany i propozycje na przyszły rok
  • Dyskusja nad propozycjami i założeniami Zarządu
  • Wybór nowego Robura
  • Zapisy do Sekcji

Prosimy, przekażcie tę informację wszystkim zainteresowanym, do których mogła nie dotrzeć.


Następnego dnia o 19.30 zapraszamy na piąty w tym roku Piątek Świętomarciński, do klasztoru obok kościoła św. Marcina na Piwnej (Stare Miasto).

Tym razem będziemy rozmawiali o rozdziałach Katechizmu: "Ojciec" i "Stwórca" (artykuły 232-278), które są wyjaśnieniem tych sformułowań w Credo.

Tekst Katechizmu dostępny jest w Internecie: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

Jak zwykle, pod kierownictwem ks. Sławka Szczepaniaka, kapelana sekcji Drum Bun.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz