środa, 17 października 2012

Polska i Litwa - wspólna historia, ale czy wspólna przyszłość? - Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie otwarte o współczesnych stosunkach polsko - litewskich!


Gościem spotkania będzie Prof. Bohdan Cywiński, filozof, polonista, działacz społeczny, wykładowca na UKSW i Uniwersytecie Wileńskim.

Odbędzie się w siedzibie KIKu (Freta 20/24 A, Nowe Miasto, Warszawa)
 22. Listopada 2012 (czwartek) o godz. 19.00

Spotkanie będzie miało formę rozmowy panelowej z zaproszonym Gościem. Chcemy rozważyć m.in. następujące kwestie:

  • Dlaczego Litwini zupełnie inaczej postrzegają historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, niż Polacy?
  • Czy postulaty polskiej mniejszości na Litwie zagrażają integracji państwowej Litwy?
  • Jaką rolę odgrywa Kościół na Litwie, a jaką w Polsce, w kształtowaniu się tożsamości narodowej?
  • Jak rozmawiać z Litwinami i co możemy zrobić, żeby lepiej współpracować?

Zachęcamy też do przygotowania własnych pytań. Można je do nas przysyłać na adres drum.bun@kik.waw.pl  lub zadać bezpośrednio na spotkaniu.

Spotkanie jest częścią projektu pt. „Polska i Litwa: wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość”, który został dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK.Podsumowanie spotkania polsko-litewskiego

PROJEKT SEKCJI DRUM BUN
POLSKA I LITWA: „WSPÓLNE KORZENIE, RÓŻNE KULTURY, WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”

Polsko-litewskie spotkanie w ramach projektu „Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość”, dofinansowanego ze środków Fundacji BZ WBK, odbyło się w dniach 26 sierpnia – 1 września 2012r w Czorsztynie i Krakowie. Projekt powstał w wyniku refleksji nad aktualnymi trudnościami w relacjach obu państw i stanowi naszą odpowiedź na pytanie: „co my, młodzi, możemy zrobić tu i teraz, żeby było lepiej”. W wyjeździe brali w udział: o. Marek Pieńkowski OP, Mateusz Czerniak, Marek Dąbrowski i Janek Lipski z Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Martyna Bikulciute, Liepa Chockieviciute, Kipras Kancys, Danielus Vargonas i Milda Vitkute z Litewskiej Katolickiej Federacji Ateitis.

Podczas wspólnych wycieczek, spacerów i wspólnego zwiedzania zabytków południa Polski rozmawialiśmy o wspólnej historii i wspólnej przyszłości naszych krajów. W czasie pobytu w górach zwiedziliśmy m.in. historyczne miejsca w stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Krakowie: Wawel, galerię malarstwa w Sukiennicach i podziemia Rynku.

Rozmowy zaczęliśmy od dyskusji na temat różnic między nacjonalizmem, patriotyzmem i kosmopolityzmem. Wszyscy zgodziliśmy się, że warto być patriotą – troszczyć się o własne państwo, naprawiać jego błędy i twórczo je rozwijać. Przeciwstawiliśmy to nacjonalizmowi, czyli bezkrytycznemu uwielbieniu dla własnego narodu i podporządkowaniu jednostki temu narodowi. Litwini bardziej podkreślali wartość narodu jako wspólnoty połączonej więzami i historycznymi, i językowymi. Za namową o. Marka rozmawialiśmy też o naszych marzeniach. Podkreślaliśmy wagę regionalnego współdziałania i współpracy między naszymi krajami. Nikt natomiast, co ciekawe, nie chciał wracać do czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Być może najważniejsza rozmowa dotyczyła ruchów niepodległościowych w Polsce i na Litwie. Dowiedzieliśmy się, że o ile w Polsce, wśród ludzi walczących o wolność obecne były bardzo silne odwołania do I Rzeczypospolitej, o tyle na Litwie ruch niepodległościowy w zasadzie przeciwstawiał się tej tradycji. Litewskie odrodzenie narodowe było przede wszystkim ruchem chłopskim, w którym rola księży katolickich była dużo większa, niż w polskim ruchu niepodległościowym. Nie istniał też w zasadzie problem włączania mniejszości do przyszłej wspólnoty państwowej. Ważniejsze było zbudowanie wspólnoty narodowej, monoetnicznej, w której wspólny język, wspólne tradycje i wspólne pochodzenie odgrywały rolę centralną.

Rozmawialiśmy też o przyczynach obecnych problemów w relacjach polsko-litewskich. Wnioski niestety nie były zbyt optymistyczne. Litwini przyznali, że rzeczywiście są kształceni w szkołach w duchu niechęci do Polski. Uważają też, że spełnienie postulatów polskiej mniejszości może spowodować powstanie nowych postulatów, które zagrażałyby wewnętrznej spójności Państwa Litewskiego. Wspólnie zauważyliśmy jednak, że obecnie mało jest prób konstruktywnej współpracy czy działań mających na celu lepsze wzajemne zrozumienie. Nasze spotkanie było jedną niewielu z takich inicjatyw. Widzimy zatem dużą wartość w kontynuowaniu współpracy pomiędzy naszymi organizacjami oraz w realizowaniu dalszych wspólnych projektów.
Wyjazd był doskonałą okazją do poznania innych poglądów i zrozumienia się nawzajem. Być może dzięki takim inicjatywom stosunki polsko-litewskie będą mogły być w przyszłości bardziej przyjazne.

Opinie i wypowiedzi uczestników dostępne są na profilu Sekcji Drum Bun na portalu Radia Wnet (www.radiownet.pl), a relacje na blogu Sekcji (www.drumbun.kik.waw.pl). Zapraszamy do zajrzenia na podane adresy oraz do kontaktu, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszych działań.piątek, 31 sierpnia 2012

Wyjazd polsko-litewski odc. 3

Następne wypowiedzi o stosunkach polsko-litewskich dostępne są na naszym profilu w Radiu WNET.

Piąty, a zarazem ostatni, dzień w Czorsztynie upłynął naszej grupie na dalszych dyskusjach i poznawaniu okolicy. Po śniadaniu poszliśmy obejrzeć piękny, drewniany kościół w Grywałdzie (XV w.). Następnie, część grupy poszła z ojcem Markiem na górę Wdżar, gdzie zjeżdżali po torze saneczkowym i kąpali się w Jeziorze Czorsztyńskim. Pozostałe osoby chciały jeszcze wykorzystać piękną pogodę i wspięły się na jeden z wyższych szczytów w Gorcach – Lubań. Szlak był miejscami bardzo stromy, ale widok na Tatry i Pieniny rozciągający się ze szczytu w pełni wynagrodził trudy wspinaczki.
Po wieczornej mszy i pysznej obiadokolacji, wróciliśmy do naszego domu i chcieliśmy podzielić się naszymi odczuciami na temat sąsiadującego państwa (Polacy o Litwie a Litwini o Polsce). Niestety to, co usłyszeliśmy nie jest zbyt optymistyczne. Polacy nie wiedzą wiele na temat państwa, którego losy są bardzo powiązane z dziejami Rzeczypospolitej już od końca XIV wieku. Ich wiedza opiera się głównie na tym, co mogą usłyszeć na lekcjach historii (chociaż często i ona jest bardzo dziurawa) i w mediach (te wiadomości natomiast bywają niezbyt bliskie prawdy). 

Główne informacje, z którymi się spotykamy dotyczą problemów Polaków mieszkających na Litwie i często nasi sąsiedzi są postrzegani jako naród nacjonalistyczny. Litwini natomiast podzielili się refleksją, że rzeczywiście czują się wychowywani w duchu niechęci do Polski, mającej związek z historią obu państw i uważają, że choć mniejszości mają prawo do rozwijania swojej kultury, powinni jednak przestrzegać praw obowiązujących w swoim państwie takich jak konieczność zaliczenia matury z języka państwowego. Litwini boją się też, że jeśli pozwolą polskiej mniejszości na więcej, społeczność będzie miała dalsze żądania, zagrażające integracji państwa. 

Wspólnie zauważyliśmy, że nie ma żadnych dużych projektów ani wydarzeń, których celem jest zbliżenie naszych narodów i lepsze ich poznanie. Znane nam są tylko małe projekty, które docierają do niewielkiej grupy odbiorców albo są lokalne (takie, jak nasz). Wszyscy wyrazili nadzieję, że nasz wyjazd, dzięki środkom masowego przekazu i relacjom ustnym dotrze do większej liczby osób, bo nasze wspólne wrażenia i odczucia są zupełnie inne, niż stereotypy funkcjonujące w obu narodach. Mamy nadzieję, że w przyszłości Polska i Litwa zbliżą się do siebie i nie będą przekreślały swojej wspólnej historii (bogatej, pięknej i bardzo burzliwej).

Właśnie jesteśmy na trasie do Krakowa, czyli dawnej stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Będziemy zwiedzali miejsca związane z naszą wspólną historią – przede wszystkim serce monarchii – Wawel.


Projekt "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość" dofinansowany jest ze środków Fundacji BZ WBK, programu "Bank ambitnej młodzieży".

czwartek, 30 sierpnia 2012

Wyjazd polsko-litewski odc. 2

Nagrane są już pierwsze wypowiedzi uczestników wyjazdu na naszym profilu w Radiu WNET!

Trzeci i czwarty dzień polsko-litewskiego projektu "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość", upłynęły pod znakiem górskich wycieczek i ciekawych dyskusji.
Wczoraj (28.08) zwiedziliśmy dużą część Pienin - po śniadaniu wyruszyliśmy z Czorsztyna, wspięliśmy się na Trzy Korony, a następnie zeszliśmy do Sromowców Niżnych. Tam przekroczyliśmy słowacką granicę i wędrowaliśmy drogą z Czerwonego Klasztoru nad przełomem Dunajca aż do Szczawnicy.W międzyczasie poznawaliśmy miejscowe zwyczaje i miejscową kuchnię. Spacer po górach był okazją do refleksji nad dawną historią państwa polsko-litewskiego. Zastanawialiśmy się nad przyczynami zawarcia Unii w XIV wieku, rozmawialiśmy na temat skutków i korzyści dla obu państw i historią Litwy na przełomie XIV i XV wieku. Kontrowersje wzbudziło nawet odtwarzanie przebiegu bitwy pod Grunwaldem i oceny możliwości wykorzystania tego zwycięstwa.


Dzisiaj (29.08) przeszliśmy z Czorsztyna do Niedzicy. Zwiedzanie wspaniale zachowanego niedzickiego zamku było okazją do wymiany myśli na temat dawnych ustrojów społecznych i organizacji w dawnych czasach.

Dzisiejszy dzień był też okazją do podzielenia się wiedzą o ruchach niepodległościowych w naszych krajach w II połowie wieku XIX. W Polsce bardzo silne było odwoływanie się do dawnej monarchii jagiellońskiej i demokracji szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z kolei na Litwie ruch niepodległościowy był przede wszystkim ruchem chłopskim, pod ogromnym wpływem Kościoła katolickiego. Odwoływanie się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego było w zasadzie nieobecne. Ważniejsze było stworzenie małego państwa narodowego - narodu rozumianego jako wspólnota etniczna.

Wieczorem rozmawialiśmy o naszych marzeniach. Dzieliliśmy się wizjami przyszłości naszej części Europy i naszych krajów. Nikt nie chciał wrócić do czasów I Rzeczypospolitej, ale wszyscy podkreślali rolę regionalnej współpracy między Litwą i Polską, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy to niezależnie od jej struktur. Podkreślaliśmy potrzebę wspólnych projektów infrastrukturalnych, które mogłyby ulepszyć współpracę gospodarczą i społeczną: projekty mostów energetycznych i wspólnej linii kolejowej (Rail Baltica). W naszych rozmowach pojawiał się też temat silnych przywódców społecznych i politycznych, którzy mogliby poprowadzić nasze kraje i zwiększyć ich rolę w Europie.


Projekt "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość" dofinansowany jest ze środków Fundacji BZ WBK, programu "Bank ambitnej młodzieży".

wtorek, 28 sierpnia 2012

Wyjazd polsko-litewski, odc. 1

Wczoraj, w niedzielę 26 sierpnia, rozpoczął się wyjazd polsko-litewski, czyli projekt "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość" z udziałem członków Drum Buna i korporacji akademickich Litewskiej Federacji "Ateitis". 
Po przyjeździe do Czorsztyna rozpoczęliśmy międzynarodową integrację - opowiadaliśmy o sobie, naszych organizacjach, poszliśmy zwiedzić wspólnie najbliższą okolicę.

Dzisiejszy dzień (27.08) zaczęliśmy od zwiedzania ruin czorsztyńskiego zamku i spaceru nad Jezioro Czorsztyńskie.
Wieczorem, po mszy odprawionej przez o. Marka Pieńkowskiego w miejscowym kościele, Milda Vitkute z Federacji Ateitis przedstawiła poglądy litewskich filozofów na pojęcia: patriotyzm, nacjonalizm i kosmopolityzm. Położyła nacisk na różnice między nimi. Głównym aspektem, który różni patriotyzm i nacjonalizm jest relacja pojedynczego człowieka do narodu. 
W przypadku ideologii nacjonalistycznej jednostka musi całkowicie podporządkować się zbiorowości i nie może zmieniać ogółu, ponieważ to naród całkowicie definiuje miejsce i zadania pojedynczego człowieka. Patriotyzm z kolei jest postawą twórczą. To troska o naród i państwo polegająca także na ich reformowaniu i ulepszaniu. W tym sensie patrioci tworzą swoją ojczyznę. 
Podczas późniejszej debaty podkreślaliśmy wagę lojalności wobec ojczyzny i działania na rzecz dobra wspólnego. Zastanawialiśmy się również, jakie elementy tworzą tożsamość narodową - język, wspólne wartości czy wspólne państwo. Postawiliśmy też pytanie, czy patriotyzmu można się nauczyć.
O. Marek Pieńkowski podkreślał rolę wartości w tych trzech postawach. Patrioci wyznają wartości swojego narodu, respektują również wartości innych, a także ogólnoludzkie. Natomiast nacjonaliści ignorują wartości innych. Kosmopolityzm z kolei to postawa głosząca, że jedynymi są wartości ludzkie - o ile w ogóle jakieś istnieją.Powoli zbliżamy się do dyskusji o sprawach ściśle polsko-litewskich. Podczas nieoficjalnych rozmów poruszamy tematy mniejszości narodowych, dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszej historii Litwy i Polski oraz współczesnych wyzwań. 
Wieczorami oglądamy polskie i litewskie filmy. W czasie wyjazdu odmawiamy też wspólne modlitwy brewiarzowe i uczymy się śpiewów gregoriańskich.


Projekt "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość" dofinansowany jest ze środków Fundacji BZ WBK, programu "Bank ambitnej młodzieży".

niedziela, 1 lipca 2012

Wyjazd polsko-litewski


TERMIN WYJAZDU: 26 SIERPNIA - 1 WRZEŚNIA


Nasi koledzy z organizacji Ateitis na Litwie nie znają uroków chodzeniapo górach. Dlatego zaprosiliśmy ich na wyprawę do Krakowa oraz w Beskid Sadecki i Pieniny. Będziemy zwiedzali Kraków i chodzili po górach w okolicach Czorsztyna. Potrzebujemy grupy osób, które będąich gospodarzami i przewodnikami.


Wyprawabędzie miała charakter półwędrowny. Chcemy też podyskutowaćo bieżących problemach naszych Państw.
Opiekę duchowa zapewni o. Marek Pieńkowski, znany i lubiany dominikanin.

To z pewnością dobry pomysł na wakacje - zawrzeć znajomości z młodymiLitwinami, wspólnie zastanowić się nad aktualnymi problemaminaszych państw, w miły sposób i w dobrym towarzystwie spędzićtydzień w polskich górach...


Polskai Litwa: wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość.
Projektpowstał w wyniku refleksji nad aktualnymi trudnościami w relacjachobu państw i jest odpowiedzią na pytanie „co my, młodzi, możemy zrobić tu i teraz, żeby było lepiej”.


Podczas pierwszych dni głównym tematem będzie „Kraków jako stolica Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Przedmiotami naszych referatów, dyskusji i warsztatów będą: historia, kultura i sytuacja współczesna.
Będziemy oczywiście porozumiewać się po angielsku.


Przede wszystkim bardzo ważnym celem będzie integracja! Jasne, ze będzie też czas na chodzenie po górach, skoro jest nam dane, spędzić czasw takim miejscu!


Planowane jest codzienne nagrywanie pary 3 min. wypowiedzi: jednego z Litwinów nt. „czym Polska jest dla Ciebie” oraz jednego z Polaków „czym Litwa jest dla Ciebie”. Opublikujemy to w Internecie i będziemy w ten sposób promować współpracę polsko-litewską.


W październiku chcemy zorganizować wystawę i wernisaż z dwoma wykładami wygłoszonymi przez zaproszonych gości („Wspólne korzenie Polski i Litwy” i „Wspólna przyszłość Polski i Litwy")

Koszt dla jednego uczestnika to 250 zł. Reszta pokryta jest z grantu przyznanego nam przez Fundację BZ WBK.
 

Zapisy mailem: drum.bun@kik.waw.pl

Zamek w Czorsztynie (fot. maciekbor, na licencji Creative Commons Attribution 2.0 Generic)niedziela, 22 kwietnia 2012

Katechizm i Frisbee!

W najbliższy piątek (27 kwietnia) o 19.30 zapraszamy na następne spotkanie z ks. Sławkiem Szczepaniakiem w klasztorze koło kościoła św. Marcina na Piwnej (Stare Miasto). Będziemy omawiali paragrafy 3. (Wszechmogoący) i 4. (Stwórca) rozdział I dział 2, art. 1, czyli kanony 268-324 Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Sobota (28 kwietnia) o 16:00 z Frisbee:

Wszystkich którzy jeszcze w sobotę będą w Warszawie zapraszam na kolejny Drumbunowy mecz Frisbee :). Tak jak poprzednim razem tak i teraz spotykamy się o 16 na Polach mokotowskich ( obok baru Lolek ). Weźcie ze sobą własne dyski i dużo zapału do gry :P

niedziela, 18 marca 2012

Drum Bun na IX Zjeździe Gnieźnieńskim - współpraca polsko-niemiecka


Członkowie Drum Buna, Hania Haefner, Agnieszka Osińska, Natalia Bartha, Piotr Kawiak, Janek Murawski, Witek Kunicki-Goldfinger, Janek Lipski, Ignacy Dudkiewicz i Misza Tomaszewski (redaktorzy "Kontaktu") oraz grupa niemieckich studentów z Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeiden (AKH), których znamy z JECI-MIEC, biorą udział w IX Zjeździe Gnieźnieńskim.

Wysłuchaliśmy wystąpień prelegentów, koncertu oraz dyskutowaliśmy na tematy społeczeństwa obywatelskiego i Kościoła katolickiego.

Strona informacyjna KAI o Zjeździe Gnieźnieńskim

Oficjalna strona Zjazdu

Galeria Zdjęć

Oprócz części oficjalnych skorzystaliśmy z okazji do nieoficjalnych rozmów (przy kawie, soku i piwie) o sprawach polsko-niemieckich, europejskich i naszych sprawach jako studentów.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Msza Święta sekcyjna w styczniu


Nowy rok działaności sekcji przed nami.

Mamy nadzieję, że będzie on rokiem świeżych pomysłów, pozytywnego nastawienia, zaangażowania.

Aby go dobrze wspónie rozpocząć, zapraszamy na Mszę Świętą w najbliższą niedzielę 22 stycznia o 19:30 w kościele św. Marcina na Piwnej (Stare Miasto).

Odprawi ją ks. Tomasz Łukasiuk.