niedziela, 1 lipca 2012

Wyjazd polsko-litewski


TERMIN WYJAZDU: 26 SIERPNIA - 1 WRZEŚNIA


Nasi koledzy z organizacji Ateitis na Litwie nie znają uroków chodzeniapo górach. Dlatego zaprosiliśmy ich na wyprawę do Krakowa oraz w Beskid Sadecki i Pieniny. Będziemy zwiedzali Kraków i chodzili po górach w okolicach Czorsztyna. Potrzebujemy grupy osób, które będąich gospodarzami i przewodnikami.


Wyprawabędzie miała charakter półwędrowny. Chcemy też podyskutowaćo bieżących problemach naszych Państw.
Opiekę duchowa zapewni o. Marek Pieńkowski, znany i lubiany dominikanin.

To z pewnością dobry pomysł na wakacje - zawrzeć znajomości z młodymiLitwinami, wspólnie zastanowić się nad aktualnymi problemaminaszych państw, w miły sposób i w dobrym towarzystwie spędzićtydzień w polskich górach...


Polskai Litwa: wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość.
Projektpowstał w wyniku refleksji nad aktualnymi trudnościami w relacjachobu państw i jest odpowiedzią na pytanie „co my, młodzi, możemy zrobić tu i teraz, żeby było lepiej”.


Podczas pierwszych dni głównym tematem będzie „Kraków jako stolica Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Przedmiotami naszych referatów, dyskusji i warsztatów będą: historia, kultura i sytuacja współczesna.
Będziemy oczywiście porozumiewać się po angielsku.


Przede wszystkim bardzo ważnym celem będzie integracja! Jasne, ze będzie też czas na chodzenie po górach, skoro jest nam dane, spędzić czasw takim miejscu!


Planowane jest codzienne nagrywanie pary 3 min. wypowiedzi: jednego z Litwinów nt. „czym Polska jest dla Ciebie” oraz jednego z Polaków „czym Litwa jest dla Ciebie”. Opublikujemy to w Internecie i będziemy w ten sposób promować współpracę polsko-litewską.


W październiku chcemy zorganizować wystawę i wernisaż z dwoma wykładami wygłoszonymi przez zaproszonych gości („Wspólne korzenie Polski i Litwy” i „Wspólna przyszłość Polski i Litwy")

Koszt dla jednego uczestnika to 250 zł. Reszta pokryta jest z grantu przyznanego nam przez Fundację BZ WBK.
 

Zapisy mailem: drum.bun@kik.waw.pl

Zamek w Czorsztynie (fot. maciekbor, na licencji Creative Commons Attribution 2.0 Generic)