czwartek, 30 sierpnia 2012

Wyjazd polsko-litewski odc. 2

Nagrane są już pierwsze wypowiedzi uczestników wyjazdu na naszym profilu w Radiu WNET!

Trzeci i czwarty dzień polsko-litewskiego projektu "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość", upłynęły pod znakiem górskich wycieczek i ciekawych dyskusji.
Wczoraj (28.08) zwiedziliśmy dużą część Pienin - po śniadaniu wyruszyliśmy z Czorsztyna, wspięliśmy się na Trzy Korony, a następnie zeszliśmy do Sromowców Niżnych. Tam przekroczyliśmy słowacką granicę i wędrowaliśmy drogą z Czerwonego Klasztoru nad przełomem Dunajca aż do Szczawnicy.W międzyczasie poznawaliśmy miejscowe zwyczaje i miejscową kuchnię. Spacer po górach był okazją do refleksji nad dawną historią państwa polsko-litewskiego. Zastanawialiśmy się nad przyczynami zawarcia Unii w XIV wieku, rozmawialiśmy na temat skutków i korzyści dla obu państw i historią Litwy na przełomie XIV i XV wieku. Kontrowersje wzbudziło nawet odtwarzanie przebiegu bitwy pod Grunwaldem i oceny możliwości wykorzystania tego zwycięstwa.


Dzisiaj (29.08) przeszliśmy z Czorsztyna do Niedzicy. Zwiedzanie wspaniale zachowanego niedzickiego zamku było okazją do wymiany myśli na temat dawnych ustrojów społecznych i organizacji w dawnych czasach.

Dzisiejszy dzień był też okazją do podzielenia się wiedzą o ruchach niepodległościowych w naszych krajach w II połowie wieku XIX. W Polsce bardzo silne było odwoływanie się do dawnej monarchii jagiellońskiej i demokracji szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z kolei na Litwie ruch niepodległościowy był przede wszystkim ruchem chłopskim, pod ogromnym wpływem Kościoła katolickiego. Odwoływanie się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego było w zasadzie nieobecne. Ważniejsze było stworzenie małego państwa narodowego - narodu rozumianego jako wspólnota etniczna.

Wieczorem rozmawialiśmy o naszych marzeniach. Dzieliliśmy się wizjami przyszłości naszej części Europy i naszych krajów. Nikt nie chciał wrócić do czasów I Rzeczypospolitej, ale wszyscy podkreślali rolę regionalnej współpracy między Litwą i Polską, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy to niezależnie od jej struktur. Podkreślaliśmy potrzebę wspólnych projektów infrastrukturalnych, które mogłyby ulepszyć współpracę gospodarczą i społeczną: projekty mostów energetycznych i wspólnej linii kolejowej (Rail Baltica). W naszych rozmowach pojawiał się też temat silnych przywódców społecznych i politycznych, którzy mogliby poprowadzić nasze kraje i zwiększyć ich rolę w Europie.


Projekt "Wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość" dofinansowany jest ze środków Fundacji BZ WBK, programu "Bank ambitnej młodzieży".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz